DOPRAVA ZDARMA pri kúpe od 2ks

Baktérie do žumpy - správne zazimovanie nádrže

Aj keď nie všetky kúty Slovenska zažívajú tvrdú zimu, aj Vás môže prekvapiť mrazivé počasie. Preto je dobré Váš systém na prečistenie odpadových vôd na chladné mesiace pripraviť. Prevencia môže ušetriť nákladné opravy, ako aj zbytočné problémy počas chladných mesiacov. Nasledujúce tipy sú zlatý štandard bezproblémového chodu každého systému na prečistenie vôd. 

Príprava septiku (žumpy, ČOV) na zimnú sezónu 

#1. Mikrobiálna aktivita = schopnosť rýchlo prečistiť odpadovú vodu u baktérií počas zimných mesiacov klesá

Baktérie, rozkladajúce odpad, najlepšie prosperujú (množia sa, "konzumujú" odpadový materiál) pri optimálnych teplotách okolo 26 stupňov. Pri teplotách ktoré sú nižšie ako 26 stupňov Celzius, ich biologická aktivita klesá v priemere o polovicu pri každom poklese teploty o 10 stupňov.
To znamená, že počas studených zimných mesiacov prebieha čistenie odpadovej vody pomalšie, ako počas teplých mesiacov. Preto je dôležité čerstvú dávku baktérií do systému pravidelne dopĺňať a sledovať ako sa nádrž správa. Je možné, že v prípade nádrže, ktorá je umiestnená plytko a okolitá zem zamŕza, bude nutné počas zimy dávkovať baktérie do žumpy, ČOV a septiku AVA častejšie.

#2. Pravidelne kontrolujte kryt septiku

Prasknutý, alebo deravý kryt na septiku umožní, aby teplo vytvorené rozkladacími procesmi v nádrži, uniklo von. Tak môže obsah nádrže zamrznúť, čo povedie k záhube baktérií a nefunkčnosti celého systému. V extrémnych prípadoch môže dôjsť aj k pretrhaniu prívodného potrubia. Včasná výmena poškodeného krytu stojí pár desiatok eur, ale vie ušetriť stovky eur za opravu.

#3. Zabezpečte izoláciu ČOV

Vhodným prvým krokom pri odizolovaní ČOV od mrazivého vzduchu, je nechať trávový porast nad nádržou dlhší, tj. od jesene nekosiť. Dlhšia a hustejšia tráva pomáha zachytávať sneh, ktorý pôsobí na pôdu ako izolácia. Vhodné je neparkovať autá nad odtokovým poľom / trativodom. Počas zimných mesiacov. K izolácií ČOV vie pomôcť aj vrstva mulču, poprípade nasadenie nízkeho porastu s plytkými koreňmi priamo nad nádržou a trativodom.

#4. Vyhnite sa tvorbe snehovej krusty

Sneh je dobrá izolácia, ale udupaná súvislá masa s ľadovou vrstvou je pre systém a priľahlé potrubia škodlivá. Takzvaná snehová krusta znemožňuje prieniku vzduchu a vody do zeme, čo má za následok nedostatočnú filtráciu odpadovej vody a náchylnosť systému na zamrznutie. Odporúčame nechodiť po snehu, ktorý pokrýva nádrž a odtokové pole.

#5. Správna inštalácia systému s ohľadom na vonkajšie prostredie

Pri inštalácií nového systému, poprípade rekonštrukcií už existujúceho systému na prečistenie alebo uskladnenie odpadových vôd treba zohľadniť celoročné vonkajšie teploty, v ktorých bude musieť zariadenie pracovať. Pokiaľ sa Vaša nehnuteľnosť nachádza v pásme s tuhými zimami, treba systém zakopať hlbšie do zeme. Na Slovensku pôda premŕza v nížinách od 0,4m – 0,8m a v horských oblastiach až do 1,2m, v prípade, že nie je pokrytá snehom. Každých 0,25m snehu, znižuje pôsobenie mrazu na pôdu o 10 stupňov. Pri snehovej pokrývke 0,5m, pôda nezamŕza.