DOPRAVA ZDARMA pri kúpe od 2ks

Žumpa, septik, ČOV – ako vybrať?

 

Lokalita pozemku – Zloženie podložia - Konečná cena vrátane vývozov- miera prečistenia odpadovej vody – Správna starostlivosť o septik, žumpu a čističku

1. článok z 2

Žumpa, septik, čistička odpadových vôd. Aký je medzi nimi rozdiel, ktoré riešenie sa finančne oplatí a ktoré je vhodné vzhľadom na technické vlastnosti Vášho pozemku? Možností na riešenie odpadových vôd, pri stavbe domu, rekonštrukcie chaty, alebo výmeny starého zariadenia za nové je niekoľko. V zásade však platí, že vhodne zvolené zariadenie, v kombinácií so správnou montážou, vie človeku ušetriť do budúcna ako starosti, tak aj financie.

Odpadové vody zapáchajú a sú kontaminované patogénmi, treba ich prečisťovať, alebo pravidelne z nádoby vyvážať. Práve údržba septiku, či žumpy, je často krát nečakaný náklad pre novo- nasťahovanú rodinu a tak pôvodne lacnejšie riešenie sa skoro predraží následnou údržbou. Taktiež treba myslieť na to, že akékoľvek zariadenie pre zber odpadových vôd vyberiete, bude umiestnené na pozemku, plne zasypané pod zemou, na ktorej bude stáť Vaša novo vybudovaná záhradka. Oprava, alebo výmena nevhodne zvoleného zariadenia na prečistenie odpadovej vody, bude náročná a neveselá záležitosť.

Stavba, či rekonštrukcia domu si vyžaduje rozhodnutie ako naložiť s odpadovou vodou z domácnosti. Odpadová voda je všetká špinavá voda, ktorá sa v domácnosti použije a odteká preč: voda zo záchoda, z umývadla, z vaňe, sprchy, z práčky, z umývačky riadu. Táto odpadová voda sa delí na čiernu vodu – ide z WC a obsahuje exkrementy a toaletný papier (množstvo patogénnych baktérií) a šedú vodu – odteká zo sifónov, práčky, myčky, nie je až taká znečistená ako čierna voda, ale obsahuje o to viac chemických látok (prášky na pranie, saponáty).

Rozdiel – žumpa verzus septik vs. ČOV

Pokiaľ v oblasti, kde staviate, alebo rekonštruujete objekt nie je možnosť pripojiť sa na obecnú kanalizáciu, budete musieť rozhodnúť, v akej nádobe uskladňovať, poprípade prečisťovať odpadovú vodu z Vašej domácnosti.

Jednou z variant je, vybrať riešenie, ktoré sa postará o recykláciu šedej a čiernej vody zvlášť. Ekonomickejší variant je zhromažďovať, čistiť, alebo odvážať odpadovú vodu v jednom systéme.

Chalupár, či stavebník má na výber:

 • Žumpa
  • jednoduchá, plastová, alebo betónová, nádoba na zhromažďovanie odpadovej vody
  • obsah žumpy treba pravidelne vyvážať,voda z nej neodteká
  • zápach zo žumpy odstráni pravidelné používanie baktérií do žumpy - odporúčame AVA baktérie
  • nepotrebuje pripojenie na elektrinu
  • vhodná voľba pre chaty, kde chalupár strávi pár víkendov v roku
 • Septik
  • dvoj, alebo trojkomorový systém na uskladnenie a čiastočné prečistenie vody (zdroje uvádzajú mieru prečistenia 60%, u septikov bez filtru)
  • čiastočne prečistená voda z nádrže vyteká, u starších systémov do prepadu, alebo kanalizácie, mimo pozemok; u novších septikov odteká cez pieskový, alebo biologický filter, s možnosťou vsaku do pozemku
  • miera prečistenia vody septiku napojeného na filter je porovnateľná s mierou prečistenia z ČOV
  • nutnosť vývozu nahromadeného kalu – organických nečistôt, ktoré sa usadzujú zväčša na spodku prvej komory (pri viac komorových septikoch), frekvencia vývozu kalu je zhruba raz až dva krát do roka. Predĺženie intervalov medzi jednotlivými vývozmi kalu pomôže pravidelné dávkovanie AVA baktérií do septiku, ktoré svojim pôsobením premieňajú kal na čistú vodu a kysličník uhličitý
  • nepotrebuje pripojenie na elektrinu
  • vhodná voľba pre chaty, ktoré chalupár navštevuje nepravidelne
 • ČOV
  • čistiareň odpadovej vody – systém niekoľkých komôr, ktoré prečisťujú vodu natoľko, že je zákonom schválené takto prečistenú vodu vypúšťať späť do prírody (výrobcovia uvádzajú až 96% mieru prečistenia), poprípade využiť na zavlažovanie trávnika
  • potrebné napojenie na elektrinu
  • Nie je vhodným riešením pre chalupárov, ktorí chalupu využívajú len v lete – pre správny chod a dostatočné prečistenie odpadov potrebuje ČIV pravidelný prísun splaškov. Výnimku predstavujú špeciálne typy čistiarní, ktoré umožňujú prepnúť ČOV do režimu chalupa – v závislosti od výrobcu uvádzajú schopnosť vydržať bez prítoku splaškov niekoľko týždňov až 6 mesiacov
  • Aj napriek tvrdeniu niektorých výrobcov, že ČOV nepotrebuje k svojmu chodu dopĺňať baktérie, v praxi väčšina majiteľov baktérie do ČOV používa, čím podporujú očistné procesy v čističke

Umiestnenie ČOV, žumpy, septiku na pozemku

Malý pozemok žumpa vs. septik – Obtiažny prístup - Vysoká podzemná voda septik, ČOV – Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme, môžem inštalovať ČOV?

Obtiažny prístup k žumpe

Vhodné miesto pre umiestnenie žumpy, septiku, alebo ČOV je v blízkosti domu, tak aby bol zachovaný odporučený sklon potrubia, s dobrou prístupnosťou pre fekálne vozidlo, ktoré sa bude starať o vývoz nahromadeného odpadu. Taktiež treba myslieť na ponechanie priestoru pre manévry fekálneho vozidla, pri vyťahovaní obsahu žumpy. Odporúčame si dopredu zistiť veľkosť fekálneho vozidla, ktoré využíva spoločnosť, čo sa Vám o septik, alebo žumpu bude starať.

Čistička, septik, aj žumpa sa plne zakopávajú pod zem, preto je výber toho správneho zariadenia pre Váš dom, či chalupu obmedzený tromi faktormi:

• veľkosťou pozemku
• lokalitou a možnosťami likvidácie prečistenej vody
• zložením podložia

Malý pozemok žumpa vs. septik

Ako sme spomínali vyššie, nádrže sa kvôli čisteniu a vyprázdňovaniu umiestňujú do časti pozemku, ktorá je ľahko prístupná aj pre väčšie vozidlo. Pokiaľ máte v predzáhradke, alebo od strany cesty, málo miesta, je lepšie si vybrať septik, poprípade ČOV. Z oboch zariadení prečistená voda vyteká, a preto na rovnaký počet obyvateľov stačí zariadenie s menším objemom, ktoré sa zmestí do menšej výkopovej jamy. Pokiaľ máte priestoru dosť, je možné zvažovať aj výber žumpy, ktorá je objemnejšia.

Napríklad: pre 4 člennú rodinu je vhodná 10m3 žumpa, septik stačí 5-6m3 a ČOV do 2m3.

Lokalita v ktorej sa pozemok nachádza určuje, či môžete inštalovať žumpu, ČOV alebo septik a akým spôsobom je povolené prečistenú vodu likvidovať – pokiaľ sa nachádzate v chránenej oblasti overte si Vaše možnosti u správcu.“

Septik, ČOV – kedy je možné prečistenú vodu likvidovať na pozemku, kedy odvádzať preč ?

Najbežnejší spôsob likvidácie odpadovej vody po jej prečistení v ČOV, alebo septiku je zaústenie kanalizácie do vodného toku – samozrejme, predpoklad je, že máte v blízkosti pozemku vhodný vodný tok, poprípade kanál, či šachtu, ktorá k nemu vedie. Treba však rátať s nákladmi navyše za vybudovanie spojenia.

Všetky nádrže na zber odpadovej vody, treba umiestniť v zákonom predpísanej vzdialenosti 12m od studní, poprípade iných zdrojov pitnej vody, aby neprišlo ku kontaminácií. Z dôvodu ochrany pitných zdrojov je potrebné vytvoriť projekt, či už na správny odvod prečistenej odpadovej vody z Vášho pozemku, alebo na likvidáciu prečistenej vody priamo na Vašom pozemku prostredníctvom vsaku.

Likvidácia odpadovej vody na pozemku je možná iba vtedy, ak Vám dobre vyjde hydrogeologický posudok – zemina na Vašom pozemku je schopná pomocou drenážneho systému prečistenú odpadovú vodu popiťa zároveň sa Váš pozemok nenachádza v CHKO, ochrannom pásme vodných zdrojov, či vodných rekreačných plôch.
Pokiaľ chcete prečistenú vodu riešiť vsakom na pozemku, vyberte pre Váš projekt čističku odpadových vôd, poprípade trojkomorový septik s filtrom. Tieto dve riešenia zabezpečujú dostatočné prečistenie odpadovej vody, tak aby bola možná jej bezpečná likvidácia priamo na pozemku. Filter, trativod, budovanie spojenia s potokom, alebo riekou niečo stoja, tieto náklady treba pripočítať k prvotnej investícií za ČOV, alebo septik. Z dlhodobého hľadiska však ušetríte, keďže vývoz kalu bude stačiť zaplatiť raz ročne.

ČOV, žumpa a vysoká spodná voda, na čo si treba dávať pozor

Ďalší aspekt, ktorý treba brať do úvahy pri výbere ČOV, či septiku je zloženie pôdy na pozemku, tzv. podložie. Podložie je geologické zloženie hornín pod zeminou. Ak sa človek chce vyhnúť komplikáciám a zbytočným výdavkom do budúcna, treba brať do úvahy pri výbere systému na prečistenie vody, zloženie podložia – hutnosť hornín, ale najmä, prítomnosť vysokej podzemnej vody.

Zloženie podložia a hladinu podzemnej vody určí znalec, pomocou hydrogeologického posudku. Laický odhad Vám vie dať aj sused, ktorý má vykopanú studňu, pokiaľ sú Vaše pozemky na jednej úrovni. Ak je počas roka na Vašom pozemku hladina podzemnej vody tak vysoko, žeby voda zalievala ČOV, septik, alebo žumpu, ktorú ste zakopali do zeme, musíte vybrať také zariadenie, ktoré je určené na montáž na pozemkoch s vysokou spodnou vodou. Zväčša sa jedná o nádrže z betónu, poprípade špeciálne nádrže z plastu, ktoré je potrebné osadiť takým spôsobom, aby ich spodná voda nevytlačila (betónová doska, obetónovanie, drenáž a pod.).

Pokiaľ osadíte na pozemok septik, alebo žumpu vhodnú do suchého podlažia a k nádrži sa dostane voda, či už podzemná, alebo povrchová (ktorá pre nepriepustnosť pôdy počas dažďov ťažko odteká) septik, či žumpa sa môže z pod zeme vyplaviť – hrozí najmä keď je relatívne prázdna. Taktiež môže prísť vplyvom tlaku vody a nasiaknutej pôdy k zdeformovanou nádrže, jej presunu o kus ďalej (potrhané potrubia), poprípade k jej prasknutiu. Treba si dávať pozor najmä keď je zloženie pôdy na Vašom pozemku s vysokým percentom ílu, tzv. ťažká pôda (nad 60% ílovitých častíc).

Aj v prípade ak je na Vašom pozemku vysoká hladina podzemnej vody a ťažká, nepriepustná hlinito-ílovitá pôda, je možné vybrať pre Váš projekt vhodnú žumpu, septik, alebo ČOV. Odporúčame však, vybrať nádrž, ktorá je špeciálne určená do mokrých podmienok a pri montáži dodržať všetky postupy, ktoré budú viesť k správnemu osadeniu. Pokiaľ Vám osadenie nádrže bude realizovať dodávateľ, vyberte takého, ktorý má skúsenosti s osádzaním nádrží do mokrého podložia. V každom prípade, či už žumpu osádzate sami, alebo si ju dáte nainštalovať na kľúč, celý proces montáže dokumentujte. Fotodokumentácia Vás môže zachrániť, v prípade neskorších problémov, reklamácií alebo opráv. Takisto, si celú nádrž, pred jej vložením do výkopovej jamy skontrolujte, či náhodou nedošlo pri prevoze k jej prasknutiu. Pretože raz, keď sa nádrž zasype, ťažko povedať kde nastala chyba.

 

Čoskoro publikujeme aj druhú časť článku, v ktorej sa budeme bližšie venovať cene jednotlivých zariadení, skrytým nákladom a odporúčaniam ohľadom výberu ČOV, žumpy, alebo septiku.