DOPRAVA ZDARMA pri kúpe od 2ks

Cena žumpy, septiku, ČOV – cena vývozu žumpy 2024 – čo sa oplatí?

Cena žumpy, septiku, ČOV – cena vývozu žumpy 2024 – čo sa oplatí?

2. článok z 2

Cena je jedným z hlavných faktorov pri rozhodnutí, či vybrať septik, žumpu, alebo čističku. Dôležité ale je si uvedomiť, že v závislosti od výberu zariadenia, cena údržby a servisu nádrže (najmä jej pravidelné vyprázdňovanie) vie presiahnuť prvotnú, obstarávaciu cenu. Preto odporúčame si zrátať, koľko ľudí bude domácnosť a teda aj septik, či žumpu využívať a ako často. Najlepšie je si urobiť hrubý výpočet údržby pre nasledujúcich 10 rokov a výsledky pre jednotlivé riešenia porovnať. Tak budete vedieť lepšie posúdiť, ktoré z riešení je pre Vašu rodinu najekonomickejšie.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že zakúpiť žumpu je najlacnejšie riešenie, o niečo drahší je septik a najdrahšia je ČOV. Čo sa ceny týka, cena žumpy sa pohybuje medzi 450 eur - 2000 eur, v závislosti od veľkosti. Cena septiku je v rozmedzí 750 eur – 3000 eur, tiež v závislosti od veľkosti a prevedenia. Cena ČOV sa pohybuje medzi 1500 eur - 4000 eur.

 

Napríklad: žumpa vhodná pre 4-člennú domácnosť stojí okolo 1000 eur, septik pre štvor-člennú domácnosť stojí okolo 1500 eur a ČOV pre 4 osoby okolo 2000 eur.

 

K obstarávacej cene zariadenia treba ešte pripočítať cenu za údržbu, aby sme si vedeli vypočítať, ktoré z troch riešení bude pre náš projekt to najlacnejšie. Náklady navyše vznikajú najmä, kvôli odvozu odpadovej vody. Odpadovú vodu odváža fekálny voz, pričom jeden vývoz vyjde na 80-100 eur, podľa toho, ako ďaleko je Vaša nehnuteľnosť od zazmluvnenej čističky. Pre presnejší výpočet je potrebné nakontaktovať firmu, ktorá sa Vám o ČOV, septik, alebo žumpu bude vo Vašom regióne starať.

 

Podľa čoho a kedy vybrať - čistička, septik, žumpa

Kedy je výhodné inštalovať ČOV?

ČOV

Vhodná pre celoročne obývané rodinné domy a chaty, ktoré navštevujeme minimálne raz za 14 dní

Vyššia obstarávacia cena sa rýchlo vráti na ušetrenom vývoze za kal

Viac ako 90% účinnosť čistenia – ekologické riešenie, aj pri vsaku si človek nekontaminuje vlastnú záhradu splaškami a zvyškami čistiacej chémie

Možnosť prečistenú vodu využiť na zálievku trávnika

Správne nastavenie režimu, raz ročne revízny servis, čistenie eko preparátmi a pravidelné dávkovanie baktérií do ČOV, ako sú napríklad naše AVA baktérie v tabletách, Vám zaručí bez-zápachový chod Vašej čističky

 

Kedy sa oplatí vybrať septik?

Septik

Vhodný pre všetky typy objektov, aj pre nepravidelne využivané chaty

Ekologická varianta, ktorá Vám zabezpečí dostatočné prečistenie odpadovej vody je trojkomorový septik na ústí zakončený filtrom, alebo koreňovou čističkou

Pre prečistenie vody nepotrebuje pripojenie na elektrinu – oceňujú najmä chatári v odľahlých oblastiach s častými výpadkami elektrickej energie

Ako v prípade ČOV, vyššia obstarávacia cena, spolu s nákladmi na ekologickú likvidáciu prečistenej vody sa Vám vrátia v podobe ušetrených nákladov za vývoz kalu, ktorý je nutné urobiť zväčša raz ročne

Septik bez zápachu Vám zaručí pravidelné dávkovanie baktérií do septiku, odporúčame naše AVA baktérie v tabletkách, ktoré podporia biologické čistiace procesy v nádrži a pomôžu organické nečistoty rozložiť

 

Kedy je najlacnejšie inštalovať žumpu?

Žumpa

Vhodné riešenie pre domy a chaty, ktoré sa nachádzajú v lokalite, kde nie je možné prečistenú vodu odvádzať späť do prírody (ochranné pásma, nepriepustná pôda, veľká vzdialenosť k potoku, alebo rieke) alebo k objektom, ktoré sú využívané pár víkendov do roka

Žumpa je najlacnejší variant ako sa postarať o odpadovú vodu z domácnosti, avšak iba v prípade, že je málo využívaná a tým pádom ju treba málo vyťahovať. Bežná 4-členná rodina naplní žumpu za 20 dní a jej vývoz vyjde okolo 80-100 eur. Z finančného hľadiska sa oplatí žumpu inštalovať len k chatám a rekreačným objektom, ktoré sú využívané len pár víkendov do roka

Odporúčania správnej starostlivosti o žumpu, ČOV a septik

Vo všeobecnosti sa odporúča pre celoročne obývaný rodinný dom inštalovať ČOV – dobré prečistenie vody, možnosť jej likvidácie priamo na pozemku a nízke náklady na prevádzku.

ČOV pri správnej starostlivosti:

  • technikom nastavené prevzdušňovanie
  • pravidelné dávkovanie prospešných baktérií, odporúčame AVA baktérie v tabletách, jednoduché dávkovanie a odolné aj v extrémnych podmienkach
  • v domácnosti využívať na čistenie povrchov najmä bio-preparáty a vyhnúť sa chlóru
  • raz ročne vývoz kalu a kontrola zariadenia technikom

 

Pre rekreačné objekty, ktoré navštevujeme nepravidelne, poprípade, pokiaľ nemáme možnosť prečisťovacie zariadenie napojiť na elektrinu, sa odporúča nainštalovať niekoľko komorový septik, najlepšie s filtrom na vývode. Jediná podmienka inštalácie septiku je možnosť likvidácie prečistenej vody vsakom na pozemku, alebo odvod tejto vody do najbližšieho vodného toku.

Zásady dobrej starostlivosti o septik sú podobné ako v prípade ČOV:

  • v domácnosti využívať na čistenie povrchov najmä bio-preparáty a vyhnúť sa chlóru a nesplachovať do potrubia vlasy, nechty, olej
  • pravidelné dávkovanie prospešných baktérií, odporúčame AVA baktérie v tabletách, jednoduché dávkovanie, ropúšťajú kal a nie je nutné septik tak často vyťahovať
  • podľa potreby vývoz kalu, zväčša raz ročne

 

Pre chaty, ktoré sú využívané pár víkendov do roka, poprípade iba v lete a pre rodinné domy nachádzajúce sa v ochrannom pásme vodných zdrojov, sa odporúča nainštalovať žumpu.

Starostlivosť o žumpu zahŕňa:

  • pri každej návšteve chaty (na začiatku a na konci pobytu), vhodiť 1 AVA bakteriálnu tabletku do WC – podporia sa čistiace procesy v žumpe, minimalizuje sa zápach
  • vyťahovať žumpu podľa potreby, vždy keď sa naplní – treba myslieť na zabezpečenie fekálneho vozidla pár dní dopredu (každá osoba v domácnosti vyprodukuje za deň cca 120l odpadovej vody)
  • priebežne kontrolovať žumpu, či nedošlo k jej prasknutiu. Pokiaľ využíva 10m3 žumpu, 4 členná domácnosť viac ako dva mesiace a žumpa nie je naplnená, najskôr bude prasknutá a jej obsah preteká do Vašej záhrady, kontaminuje Vašu pôdu a podzemné vody.